مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

گـــــــفتن نگـــــــین

پایــــگاه اخــــبار روز

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال صادر شد

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال صادر شد

پایگاه خبری تحلیلی گفتن نگین(Goftan-nagin.ir)

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش گفتن نگین و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت حسین کاظمی از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت فرشاد بیابانی از باشگاه شهرداری تبریز، کمیته وضعیت دعوای خواهان را به دلیل عدم ارائه مستندات مثبت خواسته مردود اعلام کرد.

* در پرونده شکایت سهند عباسقلی زاده از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد.

* بر اساس آرای صادر شده شهاب کرمی از باشگاه بادران تهران،این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

* در پرونده شکایت یاسین فلاح بویه از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

* با توجه به شکایت رضا معقولی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.