مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

گـــــــفتن نگـــــــین

پایــــگاه اخــــبار روز

اختلافی بین اصولگرایان وجود ندارد

گفتن نگین

کیان دهراب پور کاندیدای مجمع اصولگرایان حوزه بویراحمد و دنا در انتخابات یازدهم ضمن تشکر  از ستار هدایتخواه جهت صداقت و صراحتشان در مصاحبه ای که با بعضی از سایت های محلی و خبرگزاری ها در رابطه با انتخاب کاندیدای نهایی اصولگرایان شهرستانهای بویراحمد و دنا داشته اند این موضوع را تاکید کرد.

همانطور که هدایتخواه به عنوان فصل الخطاب بیان کردند؛ کاندیدای نهایی این جریان بعد از اعلام صلاحیت های کاندیدای ثبت نام شده با نظرسنجی عمومی و علمی انجام خواهد گرفت و هر کاندیدایی که در نظرسنجی ها به عنوان کاندیدای نهایی مشخص گردید بقیه کاندیدای مجمع اصولگرایان برای موفقیت جریان کنار خواهند رفت.

دهراب پور همچنین اضافه کرد که هیچگونه اختلافی بین اصولگرایان شهرستانهای بویراحمد و دنا وجود ندارد.