مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

گـــــــفتن نگـــــــین

پایــــگاه اخــــبار روز

به عنوان‌ یک کاندیدای مردمی در انتخابات می مانم

گفتن نگین

کیان دهراب پور کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از ساز و کار انتخاب گزینه نهایی جریان اصولگرایان بویراحمد و دنا گفت؛چون ساز و کار انتخاب گزینه نهایی اصولگرایان بویراحمد و دنا را ساز و کار مناسب و سالمی نمیدانم فلذا به فعالیتهای انتخاباتی خودم ادامه خواهم داد.

دهراب پور گفت؛شوراهای تصمیم گیری برای انتخاب کاندیدای نهایی که بعضی ها از آن صحبت میکنند جزء سیاه بازی چیز دیگری نبود، در آینده نزدیک از تبانی ها و بده بستانی های این شوراها، مطالبی را خواهم گفت، حب و بغض در بعضی از تصمیم گیرندگان جریان اصولگرای بویراحمد و دنا حاکم است و این حب و بغضها نتیجه خوبی را از لحاظ انتخاباتی عاید این جریان نخواهد کرد.

وی همچنین گفت؛بعضی از تصمیم گیرندگان جریان اصولگرای بویراحمد و دنا حتی حاضرند در این حب و بغض ها پا روی آبرو و جایگاه اجتماعی افراد بگذارند ولی بدانند دست خدا بالای همه دست هاست.