مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

گـــــــفتن نگـــــــین

پایــــگاه اخــــبار روز

محکومیت میلیاردی مدیر عامل یک شرکت تولیدی بذر به علت کم فروشی در یکی از شهرستانهای استان

به گزارش گفتن نگین از مرکز کهگیلویه و بویراحمد،
براتعلی صالحی گفت: با اعلام گزارش ارسالی از اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه مبنی بر ارتکاب تخلف یک شرکت بذر دائر بر کم فروشی ، رسیدگی این پرونده در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با احضار مدیر عامل شرکت به تعزیرات و نحوه اظهارات و دفاعیات و با بررسی های انجام شده و قرائن و امارات و اوضاع موجود تخلف محرز شد.
مدیرکل تعزیرات تصریح کرد: با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده مدیرعامل شرکت را به پرداخت یک میلیاردو هفتادو سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد