اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور + جزئیات

اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور + جزئیات

از روز جمعه مورخ ۱۵-۹-۱۳۹۸ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۱-۹-۱۳۹۸ جمعاً به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ی مذکور و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی، یک نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس ۴*۳ جدید، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند؛
تقدیر سردار سپاه فتح از  فعالیت بسیج دانشجویی و دانشجویان انقلابی در حوزه مطالبه گری و معیشتی محرومان استان/دانشجویان با ورود پول‌های باد آورده و کثیف در انتخابات مقابله کنند

تقدیر سردار سپاه فتح از فعالیت بسیج دانشجویی و دانشجویان انقلابی در حوزه مطالبه گری و معیشتی محرومان استان/دانشجویان با ورود پول‌های باد آورده و کثیف در انتخابات مقابله کنند

متأسفانه قانون‌گریزی در برخی جاها بیداد می‌کند، که ناشی از ضعف ناظران قانون و فرهنگ نادرستی است که از زمان خان و خان بازی به آن دچار شده‌ایم؛