دستورات انقلابی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حادثه دلخراش خودسوزی فرزند شهید برازیده در یاسوج/دستور عزل دسته جمعی مشاور امور ایثارگران استاندار، مدیرکل و معاون  بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد صادر شد/مرهمی بر زخم خانواده شهداء

دستورات انقلابی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حادثه دلخراش خودسوزی فرزند شهید برازیده در یاسوج/دستور عزل دسته جمعی مشاور امور ایثارگران استاندار، مدیرکل و معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد صادر شد/مرهمی بر زخم خانواده شهداء

همچنین دستوراتی را جهت دلجویی از خانواده و بازماندگان فرزند شهید مرحوم صادر کرد و مقرر شد هیئتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تشییع پیکر این فرزند شهید حضور یابد و کمک و مساعدت به فرزندان این مرحوم نیز بخش دیگری از این دستور است.؛