«آزاده نامداری» مجری سابق صدا و سیما درگذشت

«آزاده نامداری» مجری سابق صدا و سیما درگذشت

خانمی که گویا مادر آزاده نامداری است با اورژانس تماس گرفته و اعلام کرده است که با کارت عابر بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شده و با پیکر بی‌جان دخترش مواجه شده است.؛