از امروز به مدت دو هفته مقررات سختگیرانه‌ای در کشور اجرا می‌شود/از مردم انتظار می رود که رعایت پروتکل های بهداشتی را در این پیک بیش از پیش داشته باشند/ وضعیت نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده است + 《فیلم》

از امروز به مدت دو هفته مقررات سختگیرانه‌ای در کشور اجرا می‌شود/از مردم انتظار می رود که رعایت پروتکل های بهداشتی را در این پیک بیش از پیش داشته باشند/ وضعیت نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده است + 《فیلم》

از امروز به مدت دو هفته مقررات سختگیرانه‌ای به دستور رئیس جمهور در کشور اجرا می‌شود از فرمانداران و مسئولان انتظار می‌رود تمام و کمال در این قضیه جدیت داشته باشند و ما نیز به عنوان مسئولان استانی همراهی لازم را با آنها خواهیم داشت.؛