معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت مردمی و وزارت متبوع و نیز خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.؛