تشکیل پرونده های اخلال در نظام اقتصادی سیمان و عرضه خارج از شبکه در  یاسوج

تشکیل پرونده های اخلال در نظام اقتصادی سیمان و عرضه خارج از شبکه در یاسوج

در راستای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی سیمان در کشور و همچنین استان حسب گزارش مامورین پاسگاه انتظامی تنگ سرخ مبنی بر خروج ۱۰ دستگاه خودرو به استان فارس توقیف و کشف، و پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارسال گردیدند.