نواختن زنگ وقف در شهرستان بهمئی

نواختن زنگ وقف در شهرستان بهمئی

زنگ وقف توسط آقای سید روح اله افسر، رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان و آقای جریده رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نواخته شد.؛