دیدار مدیران فرهنگ و رسانه سپاه فتح با مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کهکیلویه و بویراحمد

دیدار مدیران فرهنگ و رسانه سپاه فتح با مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کهکیلویه و بویراحمد

: ما هم در سنگر فرهنگ و هنر و در راستای دفاع از نظام خود را همسنگر شما می دانیم و با توجه به برنامه های پیش رو در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ان شالله شاهد تعاملات و همکاری های بیشتری خواهیم بود.؛
هیات منصفه مطبوعات موروثی نشود

هیات منصفه مطبوعات موروثی نشود

انتظار است رئیس محترم کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که مر قانون را در اجرای همه امور وجهه همت خود قرار داده است با دستور رسیدگی عاجل به این امر بر هر گونه نفوذ و لابی گری خط بطلان بکشاند و در صورت اثبات تمرد از قانون نسبت به ابطال این احکام انتصابی در راستای حقوق عامه از طرق مقتضی اقدام نمایند.؛