چه تعداد کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در کهگیلویه و بویراحمد شده اند/ نامزدهای بویراحمد و دنا را در انتخابات مجلس یازدهم بشناسیم + (مشخصات افراد)

چه تعداد کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در کهگیلویه و بویراحمد شده اند/ نامزدهای بویراحمد و دنا را در انتخابات مجلس یازدهم بشناسیم + (مشخصات افراد)

28 نفراز حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا 19نفر از حوزه انتخابیه گچساران وباشت و 48 نفر در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ نام نویسی کردند.؛