وقتی فریاد رسانه ها هم دیگر کارساز نیست!!!/کورس کرونا و انتصاب‌های فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج / آقای دکتر نمکی حال این روزهای «ژن‌های خوب»، عالی است

وقتی فریاد رسانه ها هم دیگر کارساز نیست!!!/کورس کرونا و انتصاب‌های فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج / آقای دکتر نمکی حال این روزهای «ژن‌های خوب»، عالی است

حکمی عجیب‌تر همسر برادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -که مشاور برادر خود است- را به عنوان مدیر آموزشی دانشگاه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ منصوب می‌کند تا چرخه انتصاب فامیل‌های بسیار نزدیک رئیس دانشگاه در مسئولیت‌های کلیدی و مهم این دانشگاه، تکمیل‌تر شود؛
داستان سریالی استخدام های فله ای در کهگیلویه و بویراحمد اینبار در زیر سایه بلندترین نقطه شهر یاسوج/ شاهکار استخدام های غیرقانونی فامیلی در شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد/ اسامی همه افراد بکارگیری شده موجود است،جناب استاندار بسم الله…

داستان سریالی استخدام های فله ای در کهگیلویه و بویراحمد اینبار در زیر سایه بلندترین نقطه شهر یاسوج/ شاهکار استخدام های غیرقانونی فامیلی در شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد/ اسامی همه افراد بکارگیری شده موجود است،جناب استاندار بسم الله…

انتظارداریم رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان بازرسی استان و استاندار محترم همچون گذشته به این موضوع ورود کنند و با سوال از مدیرعامل محترم اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد، معاونین و دیگر کسانی که در این استخدام ها نقشی داشتند این موضوع را شفاف سازی و با متولیان امر برخورد کنند و با ورود دستگاه های نظارتی جلوی این چنین استخدام ها گرفته شود.؛