این روزها حال و هوای شهر سی‌سخت دردناک است/ عدم توجه مسئولان استانی به اعتصاب 20 روزه کارکنان شهرداری سی سخت!!!/آخرین وضعیت و حال و روز شهر سی‌سخت به روایت تصویر

این روزها حال و هوای شهر سی‌سخت دردناک است/ عدم توجه مسئولان استانی به اعتصاب 20 روزه کارکنان شهرداری سی سخت!!!/آخرین وضعیت و حال و روز شهر سی‌سخت به روایت تصویر

این روزها حال و هوای شهر سی‌سخت دردناک و ناراحت‌کننده شده است، بحران زباله از حدود دو ماه پیش با اعتصاب پرسنل زحمت‌کش شهرداری به دلیل دریافت نکردن چندین ماه حقوق خود از شهرداری شروع شد.