گزارش اختصاصی گفتن نگین از ورود وزیر ورزش و جوانان به گچساران و افتتاح چند طرح ورزشی  +(تصاویر)

گزارش اختصاصی گفتن نگین از ورود وزیر ورزش و جوانان به گچساران و افتتاح چند طرح ورزشی +(تصاویر)

تقی زاده معاون حقوقی،امور مجلس و هماهنگی امور استان ها،نیک بین مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان و عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی وزیر ورزش و جوانان را در این سفر همراهی میکنند.؛