افزایش قربانیان کرونای کهگیلویه و بویراحمد به “۵۴۷” نفر/ روند افزایشی نگران کننده موارد مبتلا در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه

افزایش قربانیان کرونای کهگیلویه و بویراحمد به “۵۴۷” نفر/ روند افزایشی نگران کننده موارد مبتلا در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه

روند افزایشی موارد مبتلا در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه نگران کننده بوده و مردم این دو شهرستان باید رعایت دستورالعمل های بهداشتی را بنمایند.