پیام متفاوت نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

پیام متفاوت نوروزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

افزایش تولیدات کشاورزی در حوزه‌های باغبانی، زراعت، دام، شیلات و به طور کلی تامین امنیت غذایی، در حوزه آب و خاک و به سرانجام رساندن بسیاری از ایستگاه‌های پمپاژ، جداول آبیاری، سیستم‌‌های نوین آبیاری، تولید گندم و کشت‌های استراتژیک، تامین نهاده‌های کشاورزی و دامی، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشت گیاهان دارویی، پروژه‌های آبخیزداری، خدمات به عشایر عزیز، نظارت بر بهداشت تولیدات کشاورزی و همه بخش‌ها و زیربخش‌ها، شاخص‌های توسعه در این حوزه با وجود موانع ذکرشده رو به جلو و امیدوارکننده بوده است و این خدمت ادامه دارد.؛