لبیک ستادهای نماز جمعه کهگیلویه و بویراحمد به فرمان رهبر معظم انقلاب/عبودی: تمام قد در خدمت ستاد کرونا هستیم

لبیک ستادهای نماز جمعه کهگیلویه و بویراحمد به فرمان رهبر معظم انقلاب/عبودی: تمام قد در خدمت ستاد کرونا هستیم

با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری همه ستادهای نماز جمعه و تمامی فضاها و امکانات در همه مناطق استان که نماز جمعه در آنجا برگزار می شود آمادگی همراهی و همکاری با کادر بهداشت و درمان و ستاد کرونای استان را داریم.؛