گل دقیقه نود مربی بین المللی فوتبال به انتخابات شورای شهر یاسوج

گل دقیقه نود مربی بین المللی فوتبال به انتخابات شورای شهر یاسوج

عضویت در انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور، مربی بین المللی فوتبال ایران، هشتمین مربی لژیونر کل تاریخ فوتبال ایران، مربی اسبق تیم جعلان کشورعمان،مدیرفنی تیم اتحاد باکو آذربایجان، عضویت در هیئت مدیره شرکت تخصصی عمرانی اکباتان و سالها ریاست کانون مربیان فوتبال استان اشاره کرد.؛