شهردار آینده یاسوج کیست؟/ آقای عضو شورا؛ راه بازگشت در کار نیست!

شهردار آینده یاسوج کیست؟/ آقای عضو شورا؛ راه بازگشت در کار نیست!

راه یافتگان جدید به شورا مطمئن باشند در صورت کمترین اشتباه و تساهل در انتخاب شهردار راه بازگشتی برای آنها وجود نخواهد داشت و اصولا لابی‌ها اجازه تجدید نظر را به آنها نمی‌دهند و این چنین اعتماد مردم به خود را از دست خواهند داد.؛