تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد برای زلزله زدگان دنا/ اولویت نخست دولت سیزدهم در سی سخت بهره برداری از خانه هایی است که به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده اند/ رئیس جمهور به صورت مستمر پیگیر اقدامات انجام شده برای زلزله زدگان است

تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد برای زلزله زدگان دنا/ اولویت نخست دولت سیزدهم در سی سخت بهره برداری از خانه هایی است که به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده اند/ رئیس جمهور به صورت مستمر پیگیر اقدامات انجام شده برای زلزله زدگان است

نماینده عالی دولت در استان از تسهیلات قرض الحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد از سوی دولت برای کمک به زلزله زدگان استان خبر داد و گفت: این مهم نشان دهنده توجه خوب دولت با هدف تکمیل منازل و اسکان مردم است.؛