رئیس معزول مدیر کل را به مناظره شفاف دعوت کرد! / تخلف استخدام های غیرقانونی را اثبات می کنم

رئیس معزول مدیر کل را به مناظره شفاف دعوت کرد! / تخلف استخدام های غیرقانونی را اثبات می کنم

کاظمی در ادامه گفت : آقای تقوی در بخشی از کلی گویی های خود اذعان نموده است که ثبت احوال دستگاهی تخصصی است و اتفاقا” یکی از نقد های جدی اینجانب در رد رفتار های سوء مدیریتی ایشان ذکر همین نکته بوده است که چگونه آقای موسی خادمی ( استاندار   وقت ) به خود اجازه داده است فامیلی را که بیس تحصیلات پایه ی ایشان در مقطع کارشناسی یکی از زیر شاخه های رشته دامپروری و کشاورزی بوده است را از جهاد کشاورزی به اداره ای که ساختار وظایف آن واجد آثار حقوقی و آماری است و هیچ گونه ارتباط مبنایی بین کار این دو دستگاه اداری نیست آورده و در کمال تأسف ایشان را به عنوان مدیرکل منصوب نموده اند .