مردم موارد قانونی را در کمک رسانی به مردم سیسخت رعایت کنند و به سازمان های معتبر اعتماد کنند/ مسدود شدن حساب های اعلام شده از طریق افراد از طرف دادستانی کل کشور صورت گرفت

مردم موارد قانونی را در کمک رسانی به مردم سیسخت رعایت کنند و به سازمان های معتبر اعتماد کنند/ مسدود شدن حساب های اعلام شده از طریق افراد از طرف دادستانی کل کشور صورت گرفت

وی از مردم خواست  با توجه به نیت خیرشان موارد قانونی را رعایت کنند و از طرفی به سازمان های معتبر اعتماد داشته باشند تا با همت هم به مردم زلزله زده سیسخت کمک های لازم انجام صورت گیرد.؛