کمیته کارشناسی و بررسی دلایل وقوع درگیری شب گذشته بیمارستان شهید بهشتی تشکیل شده است

کمیته کارشناسی و بررسی دلایل وقوع درگیری شب گذشته بیمارستان شهید بهشتی تشکیل شده است

یکی از همراهان بیمار شروع به درگیری فیزیکی با پرستار بیمارستان کرد، خاطرنشان کرد: متعاقب این درگیری پرسنل اقدام به آرام کردن اوضاع کردند اما به دلیل اینکه همراهان بیمار برخورد ناشایست و تندی با پرستاران داشتند درگیری بین پرسنل و همراهان شدیدتر شد.؛