وظیفه قوه قضائیه ،پیشگیری از وقوع جرم در همه ابعاد آن است/ معرفی سایت های غیر مجاز به دادستانی مرکز استان/برخورد با سایت هایی که به اشخاص توهین کنند

وظیفه قوه قضائیه ،پیشگیری از وقوع جرم در همه ابعاد آن است/ معرفی سایت های غیر مجاز به دادستانی مرکز استان/برخورد با سایت هایی که به اشخاص توهین کنند

برخی از سایت‌ها و فعالين فضاي مجازی در برخی پیج های خود، اقدام به توهین نسبت به اشخاص می‌نمایند و بصورت گسترده در فضای مجازی آن را منتشر نموده كه با تشكيل پرونده موضوع تعقيب قضايي و برخورد مطابق با قانون اعمال خواهد شد.؛