آخرین جزئیات از انتخابات شورای شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس در کهگیلویه ‌و بویراحمد/ بویراحمد با “۲۱۹ نفر” پیشتاز در ثبت نام داوطلبان کاندیدای شورای شهر/مشارکت ۶ درصد بانوان در انتخابات شوراها

آخرین جزئیات از انتخابات شورای شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس در کهگیلویه ‌و بویراحمد/ بویراحمد با “۲۱۹ نفر” پیشتاز در ثبت نام داوطلبان کاندیدای شورای شهر/مشارکت ۶ درصد بانوان در انتخابات شوراها

برای داوطلبان شورای روستا و عشایر قبل از پایان زمان ثبت‌نام در صورت تشخیص هیات‌های اجرایی، استعلام انجام و رسیدگی‌ها در هیات‌‌های نظارت شورای نگهبان و مجلس انجام می‌شود. ؛