از قشون کشی نماینده تهران برای اعلام حضور در زیلایی تا تهدید منتقدین محمدعلی وکیلی توسط افراد ناشناس!؟

از قشون کشی نماینده تهران برای اعلام حضور در زیلایی تا تهدید منتقدین محمدعلی وکیلی توسط افراد ناشناس!؟

حضور افراد عادی و کمبود صندلی برای نشستن دانشجویان این دانشگاه و افراد ناشناسی در این برنامه که منتقدان این نماینده مجلس را تهدید به کتک کاری بعد از اتمام سخنرانی در بیرون از دانشگاه می کردند، از نکات قابل توجه و تاسف بار سخنرانی نماینده تهران بود؛