اولین فرماندار دولت سیزدهم در شهرستان باشت منصوب شد/برای خدمت‌گذاری خالصانه به مردم این شهرستان آماده‌ام و به همه مردم و طوایف نگاه مساوی و برابر دارم + (گزارش تصویری)

اولین فرماندار دولت سیزدهم در شهرستان باشت منصوب شد/برای خدمت‌گذاری خالصانه به مردم این شهرستان آماده‌ام و به همه مردم و طوایف نگاه مساوی و برابر دارم + (گزارش تصویری)

در یک ماهه اخیر اطلاعاتی از مشکلات شهرستان باشت را آماده و مشکلات این شهرستان را بررسی کرده‌ایم و به زودی آمایش سرزمین باشت را تدوین می‌کنیم؛