انتخاب اصلح  مهر تایید بر ناکارامدی ادوار گذشته بویراحمد/ اولویت سوابق،صلاحیت و سلامت کاری باشد

انتخاب اصلح مهر تایید بر ناکارامدی ادوار گذشته بویراحمد/ اولویت سوابق،صلاحیت و سلامت کاری باشد

قطعا جوانان بویراحمد و دنا  امروز انتخابی بر مبنای اصول سیاسی و فکری و شایسته سالاری به معنای واقعی خواهند داشت، تا آغازی باشد برای پایان ناکارآمدی ها و نا امیدی های دوره های قبل و قبل تر این دو شهرستان؛