نتیجه اعتراضات نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج اعلام شد

نتیجه اعتراضات نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج اعلام شد

با حضور اعضای هیئت اجرائی و نظارت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و شورای تأمین شهرستان بویراحمد و خود کاندیداهای معترض، شکایات آنها مورد بررسی قرار گرفت، الحمدالله فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج مورد تأیید قرار گرفت.؛