درخواست نماینده ولی‌فقیه از مردم یاسوج/آیت الله حسینی؛ اجازه ندهید خللی در روند پروازهای فرودگاه ایجاد شود

درخواست نماینده ولی‌فقیه از مردم یاسوج/آیت الله حسینی؛ اجازه ندهید خللی در روند پروازهای فرودگاه ایجاد شود

هر بار که از آنها برای حضور در استان و شهر یاسوج دعوت به عمل می‌آمد به دلیل نبود پرواز و دوری راه و معطلی از حضور در همایش‌ها و برنامه‌ها عذرخواهی می‌کردند لذا باید تلاش کنیم تا پرواز های بیشتری در فرودگاه یاسوج صورت گیرد.؛
باید در برابر تخریب و مایوس کردن مردم هوشیارانه و با برنامه عمل کنیم/افرادی که مردم را تشویق به عدم شرکت در انتخابات می کنند، در مسیر دشمن قرار می گیرند

باید در برابر تخریب و مایوس کردن مردم هوشیارانه و با برنامه عمل کنیم/افرادی که مردم را تشویق به عدم شرکت در انتخابات می کنند، در مسیر دشمن قرار می گیرند

در مواقعی که هیئت امنا مانع جذب و حضور جوانان به مساجد و انجام فعالیت های فرهنگی می شوند باید صورت جلسه شده و اخطارهای لازم داده شود؛