وقتی‌ دم خروس از جیب نماینده گچساران و باشت بیرون می زند!!! + (اسناد)

وقتی‌ دم خروس از جیب نماینده گچساران و باشت بیرون می زند!!! + (اسناد)

سازمان بازرسی، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و شورای نگهبان آیا اطلاع دارید پترو_امید_آسیا از سال ۸۹ تاکنون فقط در یک قرارداد اجاره مخازن نفت یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان، ۳۷۱ میلیون دلار با دستکاری قرارداد شرکت نفت ایران تخلف وسیع کرده و از طرف دیگر در مخازن این شرکت برای نگهداری نفت ایران فقط در یک سال ۴ هزار بشکه نفت آن گم می‌شود.؛