هیچ مشکلی در حوزه تامین امنیت تیم‌های هلال احمر نیست/ نیروی انتظامی در کنار و همراه امدادگران هلال احمر است

هیچ مشکلی در حوزه تامین امنیت تیم‌های هلال احمر نیست/ نیروی انتظامی در کنار و همراه امدادگران هلال احمر است

جانشین، معاونان، روسای پلیس‌های تخصصی، یگان ویژه و مجموعه انتظامی شهرستان "دنا" همه به صورت تمام وقت در حوزه خدمات رسانی در کنار دستگاه‌های خدمات‌رسان و اسکان اضطراری هم خدمت رسانی و هم تامین امنیت می‌کنند.؛