همایش بزرگ مجمع عمومی نیروهای انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با حضور نادر منتظریان کاندیدای نهایی نیروهای انقلاب اسلامی

همایش بزرگ مجمع عمومی نیروهای انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با حضور نادر منتظریان کاندیدای نهایی نیروهای انقلاب اسلامی

در این همایش ستار هدایت خواه نماینده اسبق و‌ مرد شماره یک اصولگرایان بویراحمد و دنا و نادر منتظریان کاندیدای نهایی نیروهای انقلاب اسلامی بویراحمد و دنا حضور خواهند داشت.؛