رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر استانی کهگیلویه و بویراحمد و دبیر پهنه جنوب غرب جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی را منصوب کردند+(گزارش تصویری)

رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر استانی کهگیلویه و بویراحمد و دبیر پهنه جنوب غرب جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی را منصوب کردند+(گزارش تصویری)

بنا بر این است در راستای اجرایی نمودن گام دوم‌ انقلابتعداد ۵۰ هزار نفر از جوانان کشور را برای حضور در عرصه های مدیریتی کشورآماده کنیم .؛