ابلاغ حکم توقف فعالیت رئیس هواپیمایی کشور در پرونده سقوط هواپیمای “ATR” تهران_یاسوج

ابلاغ حکم توقف فعالیت رئیس هواپیمایی کشور در پرونده سقوط هواپیمای “ATR” تهران_یاسوج

برخی از رسانه ها در خصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای آسمان، مدعی شده‌اند که برای 15 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی آسمان صدور قرارهای تأمین و قرار نظارت قضائی بدوی صادر شده است.