مطالبات رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج از وزیر جوان دولت رئیسی

مطالبات رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج از وزیر جوان دولت رئیسی

عدم دوره تنفس اشتغال روستایی، که باید حداقل بعد از یک دوره ۶ یا ۱۲ ماهه اقساط وصول شود،عدم درخواست سهم آورده مردم در اشتغال روستایی با توجه به فقر حاکم برخانواده ها، عدم بلوکه کردن مبلغی از وام در حساب تا پایان تسهیلات از مشکلات تسهیلات اشتعال روستایی است.؛