پوئن منفی خداداد افشاریان در روزهای افول فوتبال کهگیلویه و بویراحمد/ داوری کهگیلویه و بویراحمد در بحرانی ترین وضعیت ممکن/ داورانی که این روزها کمتر قضاوت می کنند!؟

پوئن منفی خداداد افشاریان در روزهای افول فوتبال کهگیلویه و بویراحمد/ داوری کهگیلویه و بویراحمد در بحرانی ترین وضعیت ممکن/ داورانی که این روزها کمتر قضاوت می کنند!؟

پس از انتخاب وی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همگان انتظار داشتند که از داوران خوب استان در لیگ برتر و در هفته‌های اخیر بیشتر استفاده شود اما درست برعکس این موضوع بعد از انتخاب خداداد افشاریان بدترین حالت و وضعیت برای داوران فوتبال کهگیلویه و بویراحمد پیش آمد.؛