نشست محرمانه اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در تهران/ چانه زنی بر سر حضور وکیلی یا ایزدپناه در انتخابات آینده همچنان ادامه دارد/جواب رد سید باقر موسوی برای حضور وکیلی/همچنان کسی سراغ از بهرامی نمیگیرد!؟

نشست محرمانه اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در تهران/ چانه زنی بر سر حضور وکیلی یا ایزدپناه در انتخابات آینده همچنان ادامه دارد/جواب رد سید باقر موسوی برای حضور وکیلی/همچنان کسی سراغ از بهرامی نمیگیرد!؟

این گزارش تصریح دارد که در این جلسه که با حضور پنج نفر از اصلاح طلبان ذی نفوذ ” بویراحمد و دنا ”  و سید ” باقر موسوی جهان آباد ” در باغ ” لاله ” پونک تهران برگزار شد نحوه ورود اصلاح طلبان به  انتخابات اسفند ماه بویژه حمایت سید باقر موسوی از کاندیدای نهایی مورد تبادل نظر قرار گرفت .