پیام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد

برای بیعت مجدد با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری حضوری حماسی خلق کردند و به دشمنان اسلام و ایران فهماندند که مخالفت با اصول اسلامی و هرگونه دخالت در امور اجرایی کشور، غیر قابل سازش است؛